Setup LED & Creator VJ X5 Club
Module P5 Fullcolor Indoor Giá Rẻ
Setup LED & Creator VJ BB Club
Module P10 Fullcolor Indoor Giá Rẻ

SẢN PHẨM MỚI

1,800,000
1,550,000
1,300,000

Danh Mục Sản Phẩm

Card BX 6U3

750,000

Danh Mục Sản Phẩm

Card BX 6U2

530,000

Sản Phẩm Nổi Bật

Nguồn LED

Nguồn Ô TÔ 60A

550,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch 7 Màu 240A

195,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch Vẫy 4 Kênh 3A

60,000
300,000

Danh Mục Sản Phẩm

Card BX X-W3L ( USB + Wifi )

300,000

Đèn Chiếu Sáng

Đèn Pha LED 5054 COB 100W

340,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch 7 Màu 90A

115,000

Sản Phẩm Bán Chạy

LED Liền Dây - Đúc F5/F8/F20

LED F8 Full 1903

1,900
18,000

Đèn Chiếu Sáng

Đèn Pha LED 5054 COB 30W

165,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch OneFull Lite

200,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch Điều Khiển LED Full T1000

400,000

Nguồn LED

Nguồn Ô TÔ 60A

550,000

Nguồn LED

Nguồn 5V 40A

125,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch 7 Màu Nháy Theo Nhạc 12A

120,000
300,000