SẢN PHẨM MỚI

Linh Kiện - Phụ Kiện

USB TO LAN

Linh Kiện - Phụ Kiện

Ốc Nam Châm

Linh Kiện - Phụ Kiện

Kìm Bấm Cáp

Linh Kiện - Phụ Kiện

Dây USB

Linh Kiện - Phụ Kiện

Dây Mạng 2m

Sản Phẩm Nổi Bật

Nguồn LED

Nguồn 12V 5A

90,000

Nguồn LED

Nguồn 5V 60A ZIN

165,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch Hào Quang 16×32

160,000

Nguồn LED

Nguồn 5V 40A

125,000

Linh Kiện - Phụ Kiện

Dây Điện

Card LS

Card LS W2A

Mạch Điều Khiển LED

Mạch Vẫy 8 Kênh 30A

130,000

Card Ma Trận BX

Card BX 5UT

Nguồn LED

Nguồn Ô TÔ 60A

550,000

Sản Phẩm Bán Chạy

LED Liền Dây - Đúc F5/F8

LED F8 Full 1903

1,900
18,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch Đồng Hồ 6 Số Mini

200,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch OneFull Lite

200,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch Hào Quang 16×32

160,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch 7 Màu 24A

100,000

Nguồn LED

Nguồn 5V 40A

125,000

Mạch Điều Khiển LED

Mạch 7 Màu Nháy Theo Nhạc 12A

120,000