Card BX 6E1X + HUB ( USB + Ethernet + Rs232 )

1,300,000

Card BX 6E1X
– Đầu vào: 5V DC
– Giao thức truyền dữ liệu : Ethernet+RS232+USB
– 512K ĐƠN MÀU Và 156K 3 MÀU VÀ 160K 7 MÀU
– Cao tối đa 16 hàng
– Chiều dài < 2048
– Khả năng điều khiển :
+ 1 màu : 2048*256 , W<2048
+ 3 màu: 2048*128 , 1344*192 , 1024*256 , W<2048
+ FULL màu : 2048*80 , 1280*128 , 1024*160 , W<2048
– Phần mềm : LEDShowTW 2017
– Hỗ trợ đồng hồ thời gian thực
– Hỗ trợ đọc cảm biến : Cảm Biến Nhiệt Độ, Cảm Biến Độ Ẩm
– Hỗ trợ cài đặt giờ tắt mở
– Kiểu chạy : Offline
– Hiệu ứng đa dạng, chạy chữ

———-
Hotline : 0936.999.632
Website : http://ledgn.vn