Card BX X-W2 ( USB + Wifi )

280,000 270,000

Card BX X-W2

– Đầu vào: 5V DC
– Giao thức truyền dữ liệu : USB + Wifi
– 32K và 16K
– Biển cao 2 hàng
– Khả năng điều khiển :
+ 1 màu: 2048*16 , 1024*32
+ 3 màu: 1024*16 , 512*32
– Phần mềm : LEDShowTW 2017
– Kiểu chạy : Offline
– Hiệu ứng đa dạng, chạy chữ

———-
Hotline : 0936.999.632
Website : http://ledgn.vn