Mạch 24 Cột Nháy Theo Nhạc 7 Màu RGB

300,000

• Chức Năng : Điều khiển LED 7 Màu nháy theo cường độ nhạc với 24 nấc
• Khối Nguồn : 1 đầu vào duy nhất 5V hoặc 12V
• Hiệu Ứng : 18 Hiệu ứng đa dạng đẹp mắt
• Khối Nhận Dữ Liệu Âm Thanh Chính Xác
• Switch 3P : gạt hạn chế kênh 
• Domino rời : hàn trực tiếp trên bo mạch
• Khối Công Suất : 2A / 1 Kênh
• Đồng Bộ Hệ Thống – Mở Rộng Công Suất
• Equalizer : Tạo bảng nháy theo nhạc Equalizer