Mạch OneFull Lite

200,000

  • Điều khiển LED FullColor Offline
  • Hiệu Ứng : Không giới hạn 
  • Khối Nguồn : 1 đầu vào duy nhất 5V
  • 3 Nút Nhấn : Speed + | Speed – | MODE
  • Chip Nhớ : 8MB – lưu trữ hàng chục hiệu ứng ấn tượng
  • ĐK 2.500 LED Full 3 dây
  • ĐK 3.000 LED Full 4 dây
  • Tương thích với phần mềm OneFull Lite